Bilsport Superstage bygger på en bansträckning och en förare. Endast då skiljer sig agnarna från vetet bland de bilar som testas och endast då får du ett relevant jämförelsevärde att tala om.

Bansträckningen är ungefär 2.600 meter. Den innehåller flera kritiska
punkter. Först och främst
två sektioner med portar, där sektion ett står tätare ihop än sektion två. Sedan vändningen ungefär 1.300 meter ned på banan och slutligen 90-gradersböjen innan slutrakan över mållinjen.
Det är lätt att missa spårvalet, fega på bromspunkterna och tappa skärpan för spårvalet.

Även bilens teknik sätts på hårt prov, där det gäller att både elektroniska säkerhetssystem, chassi, bromsar och däck samverkar på sådant plan att det inte hämmar körningen något.

Att köra en optimal tid i Superstage har inget med tur att göra. Det kräver rätt förare i rätt bil.
Bilsports egna officiella testkörningar sker med Tomas ”Gullabo” Jansson bakom ratten. Hans resultat har kommit att bli en svensk måttstock för vad som faktiskt är möjligt att prestera med en bil.

Antar du och din bil utmaningen?