Posts by andersblomgren

1 Item

Hyresvillkor med anledning av Covid-19

by andersblomgren

Det är viktigt att varje hyresgäst följer de vid tillfället gällande restriktioner.   Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas av hyresgästen: Genomför en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget. God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål […]