Posts by andersblomgren

1 Item

Tillägg hyresvillkor med anledning av covid-19

by andersblomgren

På grund av rådande pandemi (covid-19) i Sverige gäller följande hyresvillkor på Emmaboda Flygbana enligt Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut. Det är förbjudet att arrangera sammankomster med över 8 deltagare på Emmaboda Flygbana. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 8 deltagare. Beslutet trädde i kraft tisdagen den […]