Välkommen till Emmaboda Flygbana! Motorbanan med bredd.
Superstage - Mässor - Strippkörning - Rallystage - Drifting

Information

Tillägg hyresvillkor med anledning av covid-19

På grund av rådande pandemi (covid-19) i Sverige gäller följande hyresvillkor på Emmaboda Flygbana enligt Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut. Det är förbjudet att arrangera sammankomster med över 50 deltagare på Emmaboda Flygbana. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Beslutet trädde i kraft söndagen den […]

Filmat på banan!

Facebook

Vädret på flygbanan!

Eventarrangörer

Samarbetspartners