Välkommen till Emmaboda Flygbana! Motorbanan med bredd.
Superstage - Mässor - Strippkörning - Rallystage - Drifting

Information

Hyresvillkor med anledning av Covid-19

Det är viktigt att varje hyresgäst följer de vid tillfället gällande restriktioner.   Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas av hyresgästen: Genomför en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget. God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål […]

Filmat på banan!

Vädret på flygbanan!

Eventarrangörer

Samarbetspartners