På grund av rådande pandemi (covid-19) i Sverige gäller följande hyresvillkor på Emmaboda Flygbana enligt Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut.

Det är förbjudet att arrangera sammankomster med över 8 deltagare på Emmaboda Flygbana.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 8 deltagare. Beslutet trädde i kraft tisdagen den 24 november 2020. Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.

Det finns inget som är viktigare än liv och människors hälsa. Därför är regeringen övertygad om att svenska folket har stor förståelse för att den här typen av beslut måste fattas.

 

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas av hyresgästen:

  • Genomför en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer).

 

Förlags AB Albinsson & Sjöberg förutsätter att varje enskild hyresgäst följer gällande beslut och Förlaget avsäger sig därmed eventuellt ansvar vid överträdelse.