Det är viktigt att varje hyresgäst följer de vid tillfället gällande restriktioner.

 

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas av hyresgästen:

  • Genomför en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer).

 

Förlags AB Albinsson & Sjöberg förutsätter att varje enskild hyresgäst följer gällande beslut och Förlaget avsäger sig därmed eventuellt ansvar vid överträdelse.