På grund av rådande pandemi (covid-19) i Sverige gäller följande hyresvillkor på Emmaboda Flygbana enligt Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut.

Anpassningar för privatpersoner i nivå 3 från och med den 1 juni

  • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du antalet tillåtna deltagare i nivå 3.
 
Inomhus Inomhus sittande Utomhus Utomhus sittande Motionslopp
8 50 100 500 150

 

Det betyder att det vid sammankomster utomhus på Emmaboda Flygbana får delta max 100 personer från den 1 juni 2021.

 

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att införa nya restriktioner gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.

Det finns inget som är viktigare än liv och människors hälsa. Därför är regeringen övertygad om att svenska folket har stor förståelse för att den här typen av beslut måste fattas.

 

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas av hyresgästen:

  • Genomför en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer).

 

Förlags AB Albinsson & Sjöberg förutsätter att varje enskild hyresgäst följer gällande beslut och Förlaget avsäger sig därmed eventuellt ansvar vid överträdelse.